Overall stats about Goal 9 in Sweden
6 / 8

targets with data available for at least one indicator

11 / 15

indicators with data available for Sweden

73.3%
indicator coverage for Goal 9 in Sweden

Targets

Sweden currenty has data on these targets for Goal 9.

Target 9.1

2/3 covered

Target 9.2

2/2 covered

Target 9.3

0/2 covered

Target 9.4

3/3 covered

Target 9.5

2/2 covered

Target 9.a

1/1 covered

Target 9.b

0/1 covered

Target 9.c

1/1 covered

Explore all indicators

Use the Goal Tracker data dashboard to explore the Goal 9 indicators for Sweden.

Start exploring

Million passenger kilometres and million ton kilometres

Explore data
Goal Tracker line chart
Unit
Mode of Transport
What is transported
Unit
Mode of Transport
What is transported
Indicator metadata

Definition

Ändamålet för indikatorn transportarbete är att visa hur person- och godstransporterna inom Sverige har utvecklats på sikt. Transportarbetet beskriver aktiviteten i transportsystemet och redovisas för persontransporter i måttet personkilometer och för godstransporter i måttet tonkilometer. Inom Agenda 2030 är indikatorn ’global’.

Method of computation

No method of computation reported

Source

Trafikanalys