Overall stats about Goal 13 in Sweden
2 / 5

targets with data available for at least one indicator

2 / 8

indicators with data available for Sweden

25.0%
indicator coverage for Goal 13 in Sweden

Targets

Sweden currenty has data on these targets for Goal 13.

Target 13.1

1/3 covered

Target 13.2

1/2 covered

Target 13.3

0/1 covered

Target 13.a

0/1 covered

Target 13.b

0/1 covered

Explore all indicators

Use the Goal Tracker data dashboard to explore the Goal 13 indicators for Sweden.

Start exploring

Number per 100,000 inhabitants

Explore data
Goal Tracker line chart
Disaster-Related Victim Type
Indicator metadata

Definition

Indikatorn är ett mått på konsekvenserna av katastrofer och ska användas för att bedöma katastrofriskreducerande arbete. Indikatorn är gemensam med Sendairamverket för katastrofriskreducering. Indikatorn är global.

Method of computation

No method of computation reported

Source

MSB