Overall stats about Goal 11 in Sweden
5 / 10

targets with data available for at least one indicator

12 / 20

indicators with data available for Sweden

60.0%
indicator coverage for Goal 11 in Sweden

Targets

Sweden currenty has data on these targets for Goal 11.

Target 11.1

1/2 covered

Target 11.2

1/1 covered

Target 11.3

0/2 covered

Target 11.4

0/1 covered

Target 11.5

2/2 covered

Target 11.6

3/4 covered

Target 11.7

5/5 covered

Target 11.a

0/1 covered

Target 11.b

0/2 covered

Target 11.c

0/0 covered

Explore all indicators

Use the Goal Tracker data dashboard to explore the Goal 11 indicators for Sweden.

Start exploring

Explore data
Goal Tracker line chart
Geography
Gender
Geography
Gender
Geography
Gender
Geography
Gender
Geography
Gender
Indicator metadata

Definition

Indikatorn ska mäta andelen av befolkningen som är trångbodda vilket motsvarar andelen som bor i en bostad med fler än två personer per sovrum (norm 2). Indikatorn Trångboddhet enligt norm 2 är nationell och används till att undersöka utrymmesstandarden för det aktuella året men också för jämförelser bakåt i tiden. För såväl aktuella mätningar av trångboddhet som jämförelser bakåt är ändamålet att också jämföra trångboddheten mellan olika grupper, t ex åldersgrupper och mellan inrikes födda och utrikes födda.

Method of computation

Indikatorn Trångboddhet enligt Norm 2 definierar ett hushåll som trångbott om det finns fler än två boende per rum (sovrum), kök och vardagsrum oräknade. Detta gäller dock inte ensamstående, som inte anses trångbodda oavsett antal rum. Exempel: enligt norm 2 ska ett 4- personershushåll ha minst 3 rum och kök för att inte vara trångbott (1965 års bostadsbyggnadsutredning). Indikatorn beräknas från antal rum i bostaden och antal personer som bor i bostaden.

Source

SCB