Overall stats about Goal 3 in Sweden
4 / 13

targets with data available for at least one indicator

11 / 33

indicators with data available for Sweden

33.3%
indicator coverage for Goal 3 in Sweden

Targets

Sweden currenty has data on these targets for Goal 3.

Target 3.1

0/2 covered

Target 3.2

0/2 covered

Target 3.3

2/5 covered

Target 3.4

7/7 covered

Target 3.5

1/2 covered

Target 3.6

1/1 covered

Target 3.7

0/2 covered

Target 3.8

0/2 covered

Target 3.9

0/3 covered

Target 3.a

0/1 covered

Target 3.b

0/3 covered

Target 3.c

0/1 covered

Target 3.d

0/2 covered

Explore all indicators

Use the Goal Tracker data dashboard to explore the Goal 3 indicators for Sweden.

Start exploring

Number of new HIV infections per 1,000 uninfected population

Explore data
Goal Tracker line chart
Gender
Age Groups
Gender
Age Groups
Indicator metadata

Definition

Hiv övervakas som en av sjukdomar som är anmälningspliktiga enligt Smittskyddslagen. Indikatorn är global.

Method of computation

Antalet fall under ett år delas med folkmängden under samma år efter att den delats med 1000.

Source

Folkhälsomyndigheten