Overall stats about Goal 16 in Sweden
7 / 12

targets with data available for at least one indicator

9 / 25

indicators with data available for Sweden

36.0%
indicator coverage for Goal 16 in Sweden

Targets

Sweden currenty has data on these targets for Goal 16.

Target 16.1

3/4 covered

Target 16.2

0/3 covered

Target 16.3

1/3 covered

Target 16.4

0/2 covered

Target 16.5

0/2 covered

Target 16.6

0/2 covered

Target 16.7

1/3 covered

Target 16.8

0/1 covered

Target 16.9

1/1 covered

Target 16.10

1/2 covered

Target 16.a

1/1 covered

Target 16.b

1/1 covered

Explore all indicators

Use the Goal Tracker data dashboard to explore the Goal 16 indicators for Sweden.

Start exploring

Observed cases of deadly violence, number and per 100,000 women and men

Explore data
Goal Tracker line chart
Indicator metadata

Definition

Statistikens syfte är att ge en bild av nivån och utvecklingen av det dödliga våldet i Sverige, och används som underlag för forskning och utredning, granskning, uppföljning, analys- och planering, samt för allmän information. Vidare används statistiken för rapportering på internationell nivå till bl.a. EU:s statistiska organ Eurostat. Indikatorn är global.

Method of computation

No method of computation reported

Source

BRÅ