Overall stats about Goal 4 in Sweden
7 / 10

targets with data available for at least one indicator

8 / 15

indicators with data available for Sweden

53.3%
indicator coverage for Goal 4 in Sweden

Targets

Sweden currenty has data on these targets for Goal 4.

Target 4.1

1/2 covered

Target 4.2

1/2 covered

Target 4.3

2/2 covered

Target 4.4

1/2 covered

Target 4.5

0/1 covered

Target 4.6

1/1 covered

Target 4.7

0/1 covered

Target 4.a

1/2 covered

Target 4.b

0/1 covered

Target 4.c

1/1 covered

Explore all indicators

Use the Goal Tracker data dashboard to explore the Goal 4 indicators for Sweden.

Start exploring

Percentage of 15-year-old pupils at proficiency level 2 and higher

Explore data
Goal Tracker line chart
Gender
Education Level
Subject
Evaluation Method
Gender
Education Level
Subject
Evaluation Method
Gender
Education Level
Subject
Evaluation Method
Gender
Education Level
Subject
Evaluation Method
Indicator metadata

Definition

Global indikator som följer upp elevers kunskapsnivåer i läsning och matematik vid specifika tidpunkter under skolgången i grundskolan.

Method of computation

Mer information om metod och tillvägagångssätt för respektive kunskapsmätning finns via följande länkar; PISA: https://www.skolverket.se/publikationer?id=5347 och https://www.oecd.org/pisa/data/pisa2018technicalreport/ TIMSS: https://timssandpirls.bc.edu/timss2019/methods/index.html PIRLS: https://timssandpirls.bc.edu/publications/pirls/2016- methods.html

Source

Skolverket