Overall stats about Goal 12 in Sweden
4 / 11

targets with data available for at least one indicator

5 / 14

indicators with data available for Sweden

35.7%
indicator coverage for Goal 12 in Sweden

Targets

Sweden currenty has data on these targets for Goal 12.

Target 12.1

2/2 covered

Target 12.2

1/2 covered

Target 12.3

1/1 covered

Target 12.4

0/2 covered

Target 12.5

1/1 covered

Target 12.6

0/1 covered

Target 12.7

0/1 covered

Target 12.8

0/1 covered

Target 12.a

0/1 covered

Target 12.b

0/1 covered

Target 12.c

0/1 covered

Explore all indicators

Use the Goal Tracker data dashboard to explore the Goal 12 indicators for Sweden.

Start exploring

UN’s assessment of Sweden’s fulfilment of the indicator (1=YES, 0=NO)

Explore data
Goal Tracker line chart
Indicator metadata

Definition

Indikatorn är både en global och nationell indikator. På global nivå visar den hur många länder som utvecklar, antar eller genomför politiska instrument för att stödja övergången till hållbar konsumtion och produktion. På nationell nivå visar den i dagsläget bara huruvida Sverige arbetar med detta alls eller ej, men det går att i framtiden visa mer detaljerade data kring exempelvis hur många styrmedel och relaterade åtgärder som svenska myndigheter rapporterar in årligen till FNs program 10 YFP, om det är önskvärt. Indikatorn skulle då kunna visar de gradvisa framsteg som Sverige gör när det gäller att ta fram och utveckla styrmedel och åtgärder för hållbar konsumtion och produktion.

Method of computation

No method of computation reported

Source

United Nations