Overall stats about Goal 14 in Sweden
3 / 10

targets with data available for at least one indicator

3 / 10

indicators with data available for Sweden

30.0%
indicator coverage for Goal 14 in Sweden

Targets

Sweden currenty has data on these targets for Goal 14.

Target 14.1

0/1 covered

Target 14.2

0/1 covered

Target 14.3

0/1 covered

Target 14.4

1/1 covered

Target 14.5

1/1 covered

Target 14.6

1/1 covered

Target 14.7

0/1 covered

Target 14.a

0/1 covered

Target 14.b

0/1 covered

Target 14.c

0/1 covered

Explore all indicators

Use the Goal Tracker data dashboard to explore the Goal 14 indicators for Sweden.

Start exploring

Number and percentage

Explore data
Goal Tracker line chart
Indicator metadata

Definition

Detta är en global indikator. Indikatorn ska mäta hur hållbart världens fiske är. Ett fiskbestånd som fiskas på eller över MSY (maximalt hållbart uttag, maximum sustainable yield, Ices 2016) klassificeras som biologiskt hållbart.

Method of computation

No method of computation reported

Source

HaV