Overall stats about Goal 8 in Sweden
8 / 12

targets with data available for at least one indicator

10 / 17

indicators with data available for Sweden

58.8%
indicator coverage for Goal 8 in Sweden

Targets

Sweden currenty has data on these targets for Goal 8.

Target 8.1

1/1 covered

Target 8.2

1/1 covered

Target 8.3

0/1 covered

Target 8.4

1/2 covered

Target 8.5

2/2 covered

Target 8.6

1/1 covered

Target 8.7

0/1 covered

Target 8.8

2/3 covered

Target 8.9

1/1 covered

Target 8.10

0/2 covered

Target 8.a

1/1 covered

Target 8.b

0/1 covered

Explore all indicators

Use the Goal Tracker data dashboard to explore the Goal 8 indicators for Sweden.

Start exploring

Volume progression, percent

Explore data
Goal Tracker line chart
Indicator metadata

Definition

BNP per capita är en proxy för den genomsnittliga levnadsstandarden för invånare i ett land eller område. En positiv procentuell förändring av BNP per capita kan tolkas som en ökning av medborgarnas levnadsstandard i ett land eller område.

Method of computation

Nationalräkenskaperna utgör ett räkenskapssystem där en mängd olika primärstatistikkällor bearbetas till de variabler som redovisas i räkenskapssystemet där BNP är en av posterna i räkenskapssystemet. Befolkningsuppgifterna i nationalräkenskaperna baseras på uppgifter från befolkningsstatistiken och beräknas som ett genomsnitt för året.

Source

SCB